Informacje o programie   Struktura i składnia skryptów   Tabela kodów klawiszy   Przykłady skryptów

SimKeyb

Pobierz wersję 2.03

Kliknij tu: SimKeyb.exe (523 264 bajtów) - program posiada status FreeWare
Kontakt z autorem programu: koperta Napisz do autora programu

Informacje o programie

Zrzut ekranu podczas pracy Program należy do tzw. "małych pomocników". Służy do symulowania wciskania klawiszy klawiatury oraz myszy komputera. Działanie programu polega na przesyłaniu odpowiednich kodów sprzętowych jakie wysyła klawiatura i mysz po przyciśnięciu danego klawisza. Dane te wysyłane są zawsze do aktualnie aktywnej aplikacji.
Program potrafi także uruchomić wybrany program w komputerze (albo wybraną stronę internetową poprzez domyślną przeglądarkę) i na nim wykonywać operacje z klawiatury i myszy tak, jakbyśmy to my wciskali te klawisze. Może służyć do automatycznego klikania lub głosowania na stronach internetowych.

Poszczególne klawisze, które mają być wciskane przez program (i inne działania) definiuje się w pliku tekstowym (skrypt) utworzonym zwykłym edytowem tekstowym (np. Notatnikiem).

Skrypt wczytuje się do programu poprzez wciśnięcie przycisku Plik w uruchomionym programie lub podczas uruchamiania programu z parametrem (nazwą pliku) jaki ma być automatycznie wczytany i wykonany po starcie programu. Wówczas plik ten powinien znajdować się w katalogu, skąd uruchomiony jest program główny SimKeyb.exe.   Przykład takiego uruchomienia: SimKeyb.exe skrypt1.txt


Struktura i składnia pliku definiującego (skryptu)

Pierwsza linia tego pliku musi zaczynać się tekstem: #SimKeyb .
Pozostałe linie zawierają komendy dla programu (wielkość liter nie ma znaczenia). Oto dostępne komendy:

Uwagi do komend:

- REPT= należy zwrócić uwagę, że pierwsza linia pliku (zaczynająca się tekstem #SimKeyb) nie jest liczona jako linia komendy (jest jakby komendą nr 0). Zatem pierwsza komenda dla programu (druga linia programu) jest faktycznie pierwszą komendą.

- Nazwy klawiszy (w komandach KEY1, KEY2, KEYS) można podawać słownie - patrz tabelka poniżej (wielkość liter nie ma znaczenia) lub jako odpowiedni kod cyfrowy danego klawisza (dziesiętnie lub szesnastkowo). Przykłady:
KEYS=A
KEYS=13
KEYS=$74

- Komendy PAR1 i PAR2 umożliwiają wywołanie bardzo długich adresów stron WWW (duża liczba parametrów zawartych w adresie). Należy je użyć przed komendą OPEN np.

PAR1=?wlid=4096
PAR2=&zmienna2=1234567890ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ
PAR2=&zmianna3=aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz
OPEN=http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/notowania

Wykonanie tych komend spowoduje wywołanie strony internetowej o pełnym adresie:
http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/notowania?wlid=4096&zmienna2=1234567890ABCDEFGHIFKLMNOPQRSTUVWXYZ&zmianna3=aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz
Komenda PAR2 może występować wielokrotnie przez komendą OPEN.

- MOXY= podajemy 2 liczby rozdzielone przecinkiem, bez dodatkowych spacji np. MOXY=159,357

- HOTK= określamy kod klawisza aktywacyjnego oraz nazwę pliku (skryptu) do wykonania. Składnia definicji komendy jest następująca:

- Komenda HOTK= umożliwia uruchamianie różnych, zdefiniowanych akcji po wciśnięciu "gorącego" klawisza wywołujacego. Składnia komendy jest następująca: HOTK=kod_klawisz,nazwa_pliku   (np. HOTK=F6,kliknij.txt) gdzie:
* kod_klawisza - określa kombinację klawisza aktywacyjnego wraz z ew. klawiszem ALT, CTRL lub SHIFT. Podajemy np. ALT+F6
* nazwa_pliku - plik tekstowy (skrypt) w formacie #SimKeyb, może być z literą dysku i ściężką do pliku np. c:\moje\ALT_F6.txtPrzykład pliku definiującego irj.txt :

#SimKeyb keys file
open=www.klub.chip.pl/irj/
dely=10
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=TAB
keys=ENTER
dely=30
key1=ALT
keys=F4
key2=ALT

Wykonanie tego pliku spowoduje otworzenie przeglądarki internetowej i wywołanie strony www.klub.chip.pl/irj/. Następnie program poczeka 10 sekund, aby strona zdążyła się załadować. Później wciśnięty zostanie 12 razy klawisz TAB (spowoduje to wybranie odnośnika SimKeyb). Dalej wciśnięciem klawisza ENTER zostanie wywołany ten link. Na koniec program poczeka 30 sekund i zamknie okno przeglądarki.

Przykłady skryptów znajdziesz na końcu tej strony.


Tabela kodów klawiszy

Poniżej podaję nazwy, kody i znaczenie poszczególnych klawiszy.
NazwaKod dziesiętnyKod szesnastkowyZnaczenie
LBUTTON1$01lewy przycisk myszy
RBUTTON2$02prawy przycisk myszy
CANCEL3$03CTRL+BREAK
MBUTTON4$04środkowy przycisk myszy
MOUSEX15$05X1 przycisk myszy
MOUSEX26$06X2 przycisk myszy
BACK8$08klawisz BACKSPACE
BACKSPACE8$08klawisz BACKSPACE
TAB9$09klawisz TAB
CLEAR12$0Cklawisz CLEAR
ENTER13$0Dklawisz ENTER (RETURN)
RETURN13$0Dklawisz ENTER (RETURN)
SHIFT16$10klawisz SHIFT
CTRL17$11klawisz CTRL
CONTROL17$11klawisz CTRL
MENU18$12klawisz ALT
ALT18$12klawisz ALT
PAUSE19$13klawisz PAUSE
CAPSLOCK20$14klawisz CAPS LOCK
CAPITAL20$14klawisz CAPS LOCK
ESC27$1Bklawisz ESCAPE
ESCAPE27$1Bklawisz ESCAPE
_32$20klawisz SPACE
SPACE32$20klawisz SPACE
PRIOR33$21klawisz PAGE UP
PAGEUP33$21klawisz PAGE UP
NEXT34$22klawisz PAGE DOWN
PAGEDOWN34$22klawisz PAGE DOWN
END35$23klawisz END
HOME36$24klawisz HOME
LEFT37$25klawisz: strzałka w lewo
UP38$26klawisz: strzałka w górę
RIGHT39$27klawisz: strzałka w prawo
DOWN40$28klawisz: strzałka w dół
SELECT41$29klawisz SELECT
PRINT42$2Aklawisz PRINT
EXECUTE43$2Bklawisz EXECUTE
SNAPSHOT44$2Cklawisz PRINTSCREEN
PRINTSCREEN44$2Cklawisz PRINTSCREEN
INS45$2Dklawisz INSERT
INSERT45$2Dklawisz INSERT
DEL46$2Eklawisz DELETE
DELETE46$2Eklawisz DELETE
HELP47$2Fklawisz HELP
048$30klawisz 0
149$31klawisz 1
250$32klawisz 2
351$33klawisz 3
452$34klawisz 4
553$35klawisz 5
654$36klawisz 6
755$37klawisz 7
856$38klawisz 8
957$39klawisz 9
A65$41klawisz A
B66$42klawisz B
C67$43klawisz C
D68$44klawisz D
E69$45klawisz E
F70$46klawisz F
G71$47klawisz G
H72$48klawisz H
I73$49klawisz I
J74$4Aklawisz J
K75$4Bklawisz K
L76$4Cklawisz L
M77$4Dklawisz M
N78$4Eklawisz N
O79$4Fklawisz O
P80$50klawisz P
Q81$51klawisz Q
R82$52klawisz R
S83$53klawisz S
T84$54klawisz T
U85$55klawisz U
V86$56klawisz V
W87$57klawisz W
X88$58klawisz X
Y89$59klawisz Y
Z90$5Aklawisz Z
LWIN91$5Bklawisz lewy Windows
RWIN92$5Cklawisz prawy Windows
APPS93$5Dklawisz Aplicacji
NUMPAD096$60klawisz numeryczny 0
NUMPAD197$61klawisz numeryczny 1
NUMPAD298$62klawisz numeryczny 1
NUMPAD399$63klawisz numeryczny 1
NUMPAD4100$64klawisz numeryczny 1
NUMPAD5101$65klawisz numeryczny 1
NUMPAD6102$66klawisz numeryczny 1
NUMPAD7103$67klawisz numeryczny 1
NUMPAD8104$68klawisz numeryczny 1
NUMPAD9105$69klawisz numeryczny 1
*106$6Aklawisz gwiazdki numeryczny
MULTIPLY106$6Aklawisz gwiazdki numeryczny
+107$6Bklawisz plus numeryczny
ADD107$6Bklawisz plus numeryczny
SEPARATOR108$6Cklawisz Separatora (?) numeryczny
-109$6Dklawisz minus numeryczny
SUBTRACT109$6Dklawisz minus numeryczny
.110$6Eklawisz kropki numeryczny
DECIMAL110$6Eklawisz kropki numeryczny
/111$6Fklawisz slash numeryczny
DIVIDE111$6Fklawisz slash numeryczny
F1112$70klawisz F1
F2113$71klawisz F2
F3114$72klawisz F3
F4115$73klawisz F4
F5116$74klawisz F5
F6117$75klawisz F6
F7118$76klawisz F7
F8119$77klawisz F8
F9120$78klawisz F9
F10121$79klawisz F10
F11122$7Aklawisz F11
F12123$7Bklawisz F12
F13124$7Cklawisz F13
F14125$7Dklawisz F14
F15126$7Eklawisz F15
F16127$7Fklawisz F16
F17128$80klawisz F17
F18129$81klawisz F18
F19130$82klawisz F19
F20131$83klawisz F20
F21132$84klawisz F21
F22133$85klawisz F22
F23134$86klawisz F23
F24135$87klawisz F24
NUMLOCK144$90klawisz NUMLOCK
SCROLL145$91klawisz SCROLL LOCK
LSHIFT160$A0klawisz LEWY SHIFT
RSHIFT161$A1klawisz PRAWY SHIFT
LCONTROL162$A2klawisz LEWY CTRL
RCONTROL163$A3klawisz PRAWY CTRL
LMENU164$A4klawisz LEWY ALT
RMENU165$A5klawisz PRAWY ALT
B-BACK166$A6klawisz BROWSER Back
B-FORWARD167$A7klawisz BROWSER Forward
B-REFRESH168$A8klawisz BROWSER Refresh
B-STOP169$A9klawisz BROWSER Stop
B-SEARCH170$AAklawisz BROWSER Search
B-FAVORITES171$ABklawisz BROWSER Favorites
B-HOME172$ACklawisz BROWSER Home
VOLUME-MUTE173$ADklawisz VOLUME Mute
VOLUME-DOWN174$AEklawisz VOLUME Down
VOLUME-UP175$AFklawisz VOLUME Up
MEDIA-NEXT-TRACK176$B0klawisz MEDIA Next Track
MEDIA-PREV-TRACK177$B1klawisz MEDIA Previous Track
MEDIA-STOP178$B2klawisz MEDIA Stop
MEDIA-PLAY-PAUSE179$B3klawisz MEDIA Play/Pause
MAIL180$B4klawisz LAUNCH Mail
MEDIA-SELECT181$B5klawisz MEDIA Select
APP1182$B6klawisz LAUNCH Start Application 1
APP2183$B7klawisz LAUNCH Start Application 2
OEM-1186$BAklawisz narodowy ;:
OEM-PLUS187$BBklawisz narodowy =+
OEM-COMMA188$BCklawisz narodowy ,<
OEM-MINUS189$BDklawisz narodowy -_
OEM-PERIOD190$BEklawisz narodowy .>
OEM-2191$BFklawisz narodowy /?
OEM-3192$C0klawisz narodowy `~
OEM-4219$DBklawisz narodowy [{
OEM-5220$DCklawisz narodowy \|
OEM-6221$DDklawisz narodowy ]}
OEM-7222$DEklawisz narodowy '"
OEM-8223$DFklawisz narodowy ??
ATTN246$F6klawisz ATTN
CRSEL247$F7klawisz CRSEL
EXSEL248$F8klawisz EXSEL
EREOF249$F9klawisz ERASE EOF
PLAY250$FAklawisz PLAY
ZOOM251$FBklawisz ZOOM
NONAME252$FCklawisz NONAME
PA1253$FDklawisz PA1
OEM_CLEAR254$FEklawisz CLEARPrzykłady skryptów


Prosty skrypt, który co 15 sek. wciska klawisz F1 (w pętli nieskończonej):

#SimKeyb keys file
dely=15
keys=F1
rept=1Skrypt otwiera stronę internetową mp3.wp.pl w domyślnej przeglądarce i kończy pracę:

#SimKeyb keys file
open=http://mp3.wp.pl
dely=5
CLOSESkrypt uruchamia kalkulator i oblicza sumę liczb 1234 + 2567, po czym zamyka kalkulator:

#SimKeyb keys file
open=calc.exe
dely=2
keys=1
keys=2
keys=3
keys=4
dely=2
keys=+
dely=2
keys=5
keys=6
keys=7
dely=2
keys=ENTER
dely=5
key1=ALT
keys=F4
key2=ALTSkrypt definiuje "gorący" klawisz ALT+F6, po wciśnięciu którego uruchamiany jest poprzedni skrypt (calk.txt):

#SimKeyb keys file
hotk=ALT+F6,calk.txt
beep=tada.wav


Polecamy także stronę do wystawiania Faktur Online:

Faktury Online

https://fakturyonline.biz.pl